Ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van een woning

Een (huur)woning moet veilig en gezond zijn. Als ze gebreken vertoont, kan de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Wat moet ik doen?

Hoe een woningonderzoek aanvragen?

Huur je een woning die gebreken vertoont? Dan is het mogelijk om een eerste vooronderzoek te laten uitvoeren om de aard en ernst van de gebreken te bekijken.

Een aanvraag tot woningonderzoek kan door een mailtje te sturen naar omgevingsbalie@gemeentepelt.be. Wij bellen je dan op om een moment voor dit onderzoek af te spreken.

Wat houdt de procedure ongeschikt of onbewoonbaar in?
Tijdens een woningonderzoek doet een wooncontroleur vaststellingen van de gebreken in de woning en geeft via een technisch verslag een puntenscore.

  • ongeschikt: de woning heeft minstens 15 strafpunten. Elk vastgesteld gebrek krijgt 1, 3, 9 of 15 strafpunten, naargelang van de aard en de ernst van het probleem.
  • onbewoonbaar: de bewoning houdt een veiligheids- en/of gezondheidsrisico in, ongeacht het aantal strafpunten in het technische verslag.

Besluit van ongeschiktheid of onbewoonbaarheid
Op basis van de vaststellingen van de wooncontroleur beslist de burgemeester om de woning wel of niet ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren.

Dit heeft als gevolg dat het pand wordt opgenomen in de Vlaamse inventaris van Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid (VIVOO) op datum van het besluit van de burgemeester.

Ben je het niet eens met het besluit? Dan kan je beroep aantekenen binnen de 30 dagen. Blijft de woning opgenomen op de inventaris, kan de eigenaar na 12 maanden een heffing verschuldigd zijn.

Gevolgen van een besluit ongeschikt of onbewoonbaar

  • De woning mag niet meer verhuurd worden
  • Blijft de woning opgenomen op de inventaris, kan je na 12 maanden een heffing verschuldigd zijn.
  • Er rust een recht van voorkoop op de woning.

Wat te doen na een besluit?

Als eigenaar herstel je de gebreken en vraag je een hercontrole aan bij de omgevingsbalie. Dit kan door een mailtje te sturen naar omgevingsbalie@gemeentepelt.be

Wanneer de woning terug in orde is, zullen wij een conformiteitsattest afleveren dat aantoont dat de woning voldoet aan de normen van de Vlaamse Wooncode.

Regelgeving

Decreet houdende de Vlaamse Wooncode

Op 1 februari 2008 zijn de huidige kwaliteitsnormen in werking getreden.

Opgelet: burgemeesters kunnen een beslissing tot onbewoonbaarverklaring ook baseren op artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet.