Corona: opvang aanvragen

Nood aan kinderopvang?

Wat betreft de opvang van kinderen zijn er scherpe corona-maatregelen van kracht:

  • Het basisprincipe blijft dat ouders hun kinderen maximaal thuis opvangen;
  • Voor de kinderen van ouders met een cruciaal beroep, sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen met een kwetsbare thuissituatie blijft de opvang gegarandeerd;

Voor kinderen van 0 - 3 jaar

Heb je nood aan kinderopvang omdat je voldoet aan bovenstaande criteria? En kan je niet terecht bij het opvanginitiatief waar je normaal de opvang vindt voor uw kinderen? Dan kan je dit aan ons laten weten via onderstaande knop. We nemen dan contact op om samen de mogelijkheden te bekijken.

Voor kinderen van +3 jaar

De buitenschoolse kinderopvang zal voor opvang blijven zorgen. Alle locaties blijven geopend. 

De kinderopvang is tijdens de paasvakantie geopend van 6.30 uur tot 18.30 uur. Daarnaast bekijkt de gemeente de mogelijkheid om flexibele opvang te voorzien (buiten de uren van de kinderopvang).

We blijven in de paasvakantie zoveel mogelijk opvang organiseren op alle de 9 opvanglocaties in Pelt. We moeten dit doen om te voldoen aan de principes van de 'contactbubbel'. Kinderen die samen op school zitten en in dezelfde opvang komen zijn op zich een contactbubbel en moeten samen worden opgevangen. We brengen geen kinderen samen die geen recent en frequent contact hadden met elkaar.

Wat moet ik doen?

Ouders kunnen hun kinderen aanmelden voor de buitenschoolse opvang tijdens de paasvakantie via i-school indien deze kinderen reeds gekend zijn.

Indien het een eerste inschrijving betreft, kan je je kind aanmelden via onderstaande knop. Werk je als zorgverlener en heb je nood aan opvang buiten de openingsuren, dan kan je dat eveneens aangeven via onderstaande knop. We nemen dan contact om samen de mogelijkheden te bekijken.