Opvangtarieven Robbedoes

De tarieven voor de buitenschoolse opvang zijn als volgt:

  • voor- en naschools: € 1,86/uur en € 0,93/half uur;
  • woensdagnamiddag en schoolvrije dagen:
    • € 3,72 indien minder dan 3 uren aanwezig;
    • € 5,58 indien tussen de 3 uren en 6 uren aanwezig;
    • € 11,16 indien meer dan 6 uren aanwezig.

Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit eenzelfde gezin wordt er een korting van 25% verleend aan elk kind. Bij sociaal tarief bedraagt de korting 50% en dit na bewijs van inkomsten. Drinkwater wordt gratis aangeboden. Andere dranken, koeken en boterhammen worden van thuis meegebracht.

Regelgeving

De ouderbijdrage voor de kinderopvang is vastgelegd conform de bepalingen van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014.

Meer info

Meer informatie kan je terugvinden in het huishoudelijk reglement.