Opvangtarieven

De tarieven voor de buitenschoolse opvang zijn als volgt:

  • voor en na school (ook op woensdag):
    • 1 euro per begonnen half uur
  • schoolvrije dagen:
    • < 3 uur: 4 euro
    • 3 tot 6 uur: 6 euro
    • > 6 uur: 12 euro

Bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit eenzelfde gezin wordt er een korting van 25% verleend aan elk kind. Bij sociaal tarief bedraagt de korting 50% en dit na bewijs van inkomsten.

Drinkwater wordt gratis aangeboden. Andere dranken, koeken en boterhammen kunnen de kinderen van thuis meebrengen. In de opvang worden geen koolzuurhoudende frisdranken toegelaten.

Regelgeving

De ouderbijdrage voor de kinderopvang is vastgelegd conform de bepalingen van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014.

Meer info

Meer informatie kan je terugvinden in het huishoudelijk reglement.

;