Overpelt en Neerpelt centrum

Op het kaartje onderaan deze pagina zie je de krachtlijnen van Peltorama 2050 voor het centrum. (Klik op het kaartje om te vergroten).

Centrum Pelt is een dynamische, leefbare en veerkrachtige kern. Vanuit een geïntegreerde stedenbouwkundige en landschappelijke visie werken wij aan verdichting en ontdichting, bouwen wij hoogwaardige klimaatadaptieve publieke ruimten uit en voorzien wij nieuwe netwerken voor de mobiliteit. Werken aan centrum Pelt betekent werken aan ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid, mobiliteit, identiteit en belevingswaarde van de kern. 
Zo wordt de verwachte groei van het aantal huishoudens niet enkel een kwantitatieve uitdaging maar ook een kans om op een kwalitatieve manier het centrum van de gemeente verder te ontwikkelen. Op die manier draagt verdere groei ook bij tot de verhoging van de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en veerkracht van de kern van Pelt.

Wat zijn onze ambities?

  • wij creëren een groene kern
  • wij hechten Pelt aan de Dommel
  • wij bouwen een fiets- en wandelbare kern uit
  • wij verdichten gericht en gebruiken dit als hefboom
  • wij zetten in op strategische locaties.

Doorwerking in beleidskaders

Aan de hand van een duidelijke visie met ruimtelijke strategieën schetst het beleidskader ‘centrum Pelt’ de krijtlijnen van de ruimtelijke toekomstperspectieven van het centrum van Pelt. De speerpunten van deze aanpak zijn de verdere uitbouw van de Dommel als groenblauwe drager en de koppeling van de netwerken van trage wegen met de hoppinpunten. Daarnaast zetten wij in op een gerichte verdichting om de leefkwaliteit te verbeteren.