Paspoort - internationale reispas

Maak een afspraak - internationale reispas aanvragen

Na het aanvragen van een internationaal reispaspoort moet je geen afspraak maken om het reispaspoort af te halen. Je kan deze komen afhalen tijdens de openingsuren.

Een geldig Belgisch paspoort (ook wel reispas, internationaal paspoort of biometrisch paspoort genoemd) is vereist voor een reis naar de meeste landen buiten de E.U. Zowel kinderen als volwassen hebben een eigen paspoort nodig. Met een paspoort kan je naar alle landen ter wereld reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa.

Het Belgisch paspoort bevat biometrische gegevens: naast de gegevens over je identiteit en nationaliteit, je handtekening en je foto, bevat het ook je vingerafdrukken.

De paspoortaanvraag van een minderjarige moet steeds worden ondertekend door de minderjarige zelf (vanaf ongeveer 6 jaar) en door één van de ouders.

De gemeente kan steeds vragen dat ook de andere ouder zijn goedkeuring geeft.

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten geen digitale vingerafdrukken geven.

Het Belgisch paspoort is 7 jaar geldig voor volwassenen en 5 jaar voor minderjarigen.

Vooraleer je vertrekt, ga je best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor jouw bestemming. Lees zeker ook de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken na. Je kan ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Als je al in het bezit bent van een geldig internationaal reispaspoort, kijk vooral na of er geen pagina's loszitten of ontbreken en dat het internationaal reispaspoort geen beschadigingen vertoond. Ook dat de echtheidskenmerken (waaronder waterkenmerken en voelbare reliëfs) niet beschadigd zijn. De controle op reisdocumenten zijn streng. De toegang tot de grenscontrole, vertrek aan de luchthaven of vaarhaven kan geweigerd worden.

Voor wie

 • Belgische burgers die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van Pelt
 • Vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen
 • Belgen in het buitenland vragen hun paspoort aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat dat bevoegd is voor de plaats waar ze zich bevinden
 • Belgen in het buitenland die op doorreis zijn kunnen ook bij het gemeentebestuur terecht: van hun laatste officiële woonplaats in België, van hun geboorteplaats in België (indien nooit gewoond in België) of in een Belgische gemeente naar keuze (indien nooit in België gewoond noch geboren).

Wat moet ik doen?

STAP 1: AANVRAAG

Je maakt een afspraak en meldt je persoonlijk aan bij de burgerbalie. 

De wachttijd bij een normale procedure bedraagt ongeveer 5 werkdagen. Bij een spoedprocedure is er een wachttijd van 1 werkdag (indien aangevraagd voor 15 uur).

STAP 2: AFHALEN

Na één week kan je de reispas in het gemeentehuis Oude Markt afhalen. Hiervoor heb je geen afspraak nodig.

De reispas van een minderjarige moet afgehaald worden door de ouder waarbij het kind staat ingeschreven. Eventueel kan die ouder met een geschreven volmacht (bijvoorbeeld op het betalingsbewijs van de aanvraag) toestemming geven aan een andere volwassene om het paspoort af te halen.

Kostprijs

Meerderjarige Belgen 

Geldigheidsduur: 7 jaar

 • Normale procedure : € 65
 • Spoedprocedure: € 240

Minderjarige Belgen

Geldigheidsduur: 5 jaar

 • Normale procedure: € 35
 • Spoedprocedure: € 210

Meerderjarige vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen

Geldigheidsduur: 3 jaar

 • Normale procedure: € 61
 • Spoedprocedure: € 230

Minderjarige vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen

Geldigheidsduur: 3 jaar

 • Normale procedure: € 41
 • Spoedprocedure: € 210

Regelgeving

Vooraleer je op reis vertrekt, ga je best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor je bestemming.

Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. Extra inlichtingen zijn te verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Uitzonderingen

Moet je om dringende redenen van humanitaire aard (ongeval, ernstige ziekte, verdwijning of overlijden van een naaste) zeer snel naar het buitenland vertrekken, dan kan binnen 1 dag een voorlopig paspoort afgeleverd worden. Dit paspoort heeft een beperkte geldigheidsduur voor een bepaalde bestemming. Het kan slechts geleverd worden als er een bewijs is van dringende humanitaire redenen.

De aanvraag dient te gebeuren bij de Dienst paspoorten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Tijdens het weekend kan je telefonisch contact opnemen via het nummer + 32 2 501 81 11.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van een internationale reispas:

 • Een recente kleurenpasfoto met witte achtergrond (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de I.C.A.O. normen.
 • Identiteitskaart, kids-ID
 • Indien je al een paspoort had, dit paspoort of een bewijs van verlies.
;