Paspoort - internationale reispas

Een geldig paspoort (ook wel reispas, internationaal paspoort of biometrisch paspoort genoemd) is vereist voor een reis naar de meeste landen buiten de E.U. Zowel kinderen als volwassen hebben een eigen paspoort nodig.

Het paspoort bevat biometrische gegevens (vingerafdrukken). Het is 7 jaar geldig voor volwassenen en 5 jaar voor minderjarigen.

Voor wie

 • Belgische burgers die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van Pelt
 • Vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen

Wat moet ik doen?

STAP 1: AANVRAAG

Je meldt je persoonlijk aan bij de burgerbalie. Hiervoor moet je een afspraak maken.

De wachttijd bij een normale procedure bedraagt ongeveer 5 werkdagen. Bij een spoedprocedure is er een wachttijd van 1 werkdag (indien aangevraagd voor 15 uur).

Maak een afspraak - internationale reispas aanvragen

STAP 2: AFHALEN

Na één week kan je de reispas in het gemeentehuis Oude Markt afhalen. Hiervoor moet je een afspraak maken.

De reispas van een minderjarige moet afgehaald worden door de ouder waarbij het kind staat ingeschreven. Eventueel kan die ouder mits geschreven volmacht (bijvoorbeeld op het betalingsbewijs van de aanvraag) toestemming geven aan een andere volwassene om het paspoort af te halen.

Maak een afspraak - internationale reispas afhalen

Kostprijs

Meerderjarige Belgen 

Geldigheidsduur: 7 jaar

 • Normale procedure : € 65
 • Spoedprocedure: € 245

Minderjarige Belgen

Geldigheidsduur: 5 jaar

 • Normale procedure: € 35
 • Spoedprocedure: € 210

Meerderjarige vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen

Geldigheidsduur: 3 jaar

 • Normale procedure: € 61
 • Spoedprocedure: € 230

Minderjarige vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen

Geldigheidsduur: 3 jaar

 • Normale procedure: € 41
 • Spoedprocedure: € 210

Regelgeving

Vooraleer je op reis vertrekt, ga je best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor je bestemming.

Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. Extra inlichtingen zijn te verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Uitzonderingen

Moet je om dringende redenen van humanitaire aard (ongeval, ernstige ziekte, verdwijning of overlijden van een naaste) zeer snel naar het buitenland vertrekken, dan kan binnen 1 dag een voorlopig paspoort afgeleverd worden. Dit paspoort heeft een beperkte geldigheidsduur voor een bepaalde bestemming. Het kan slechts geleverd worden als er een bewijs is van dringende humanitaire redenen. De aanvraag dient te gebeuren bij de Dienst paspoorten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Tijdens het weekend kan je telefonisch contact opnemen via het nummer + 32 2 501 81 11.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van een internationale reispas:

 • 1 recente kleurenpasfoto met witte achtergrond. Je kan deze foto best laten maken bij een professionele fotograaf. Die is op de hoogte van de wettelijke vereisten.
 • Identiteitskaart
 • Indien je al een paspoort had, dit paspoort of een bewijs van verlies.

Bij het afhalen van een internationale reispas:

 • het ontvangstbewijs van de aanvraag