Pelt plant klimaatbomen

Sinds enkele weken staan op 11 verschillende locaties in Pelt 71 nieuwe bomen met een speciaal label. Het gaat om zogenaamde klimaatbomen die mee door Limburg.net gefinancierd worden vanuit het CO2-fonds.

De bedoeling is om elk jaar een aantal bomen te planten, niet in een bos, maar heel specifiek in woon-, werk- en leefomgevingen. Daar moeten ze een meerwaarde vormen voor de levenskwaliteit.

Bomen zijn van onschatbare waarde in de strijd tegen de klimaatverandering. Ze helpen ons om het klimaat te verbeteren en de CO2-uitstoot op te vangen. Daarom stapte Pelt mee in het project ‘Ruimte voor bomen’ van Limburg.net en het Centrum Duurzaam Groen, waarbij klimaatbomen een plekje krijgen op het openbaar domein in de wooncentra. Het zijn inheemse soorten die aangepast zijn aan de aangekondigde klimaatwijzigingen.

De bomen zijn geplant op 11 plaatsen doorheen Pelt, onder andere in de wijk Bolakkers, in de Zavelstraat, de Krekelweg en de parking van KMO-zone Heikesveld. Dat is dus in de buurt van gebouwen en verhardingen, maar wel op een zodanige manier dat ze gezond kunnen uitgroeien en tot een volwaardige leeftijd kunnen komen. Op die manier zullen ze bijdragen aan een gezond woon-, werk- en leefklimaat.

Om jaarlijks aanspraak te kunnen maken op een aantal klimaatbomen, werkt de gemeente een duurzame bomenvisie uit, met als doel het bomenbestand duurzaam uit te breiden en te beheren. Dat houdt onder andere in dat er binnen de twee jaar een bomenplan zal worden opgesteld. Het houdt ook in dat er bij nieuwe ruimtelijke projecten enerzijds rekening gehouden wordt met bestaande bomen en anderzijds ook nieuwe klimaatbomen voorzien worden. 

Foto: de klimaatbomen in de Krekelweg (wintereik)

Gepubliceerd op woensdag 29 januari 2020 14.32 u.