Pelt solidair met kwetsbare landen

Op voorstel van de mondiale raad van Pelt heeft het college van burgemeester en schepenen noodhulp toegekend aan 4 projecten die gesteund worden door het consortium 1212. Ook de jaarlijkse projectsubsidies werden uitgekeerd.

Het consortium 1212 deed een gezamenlijke oproep voor hulp aan India. Gemeente Pelt schonk daarop 750 euro aan Plan International, Oxfam België, Unicef en Caritas International. Met die hulp bieden we als gemeente voedsel, sanitaire steun en vaccinaties in India, een land waar een groot tekort is aan ziekenhuizen aan medische materialen.

Ook ging er 1000 euro noodhulp naar Caritas International die in de Congolese stad Goma noodhulp biedt. De vrees is groot dat de honderdduizenden inwoners, die na de vulkaanuitbarsting op de vlucht zijn geslagen, geconfronteerd gaan worden met Covid-, cholera-, tyfus en andere ziekte-uitbraken. De humanitaire hulp hier zal bestaan uit drinkbaar water, voedsel en noodzakelijke huishoudelijke artikelen.

De gemeente voorziet elk jaar 10 000 euro voor het toekennen van noodhulp bij rampen en crisissituaties in kwetsbare gebieden.

Projectsubsidies

Daarnaast werden de jaarlijkse projectsubsidies voor een bedrag van 37 500 euro goedgekeurd.

Elk van de 14 verschillende projecten die een aanvraag indienden, kregen een positief advies. Het gaat hier om ngo’s, maar ook om Peltse organisaties die in het zuiden een project hebben opgezet: de zogenaamde vierde pijler-organisaties die actief zijn in de Filipijnen, Congo, Gambia en nog enkele andere landen in Afrika en Zuid-Amerika.

Gepubliceerd op maandag 21 juni 2021 12 u.