GLOBALE UITDAGING 1: biodiversiteit

Uitstervende soorten

Biodiversiteit is de totale verscheidenheid aan leven op aarde. Mondiale populaties van vissen, vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen zijn tussen 1970 en 2012 met meer dan de helft teruggevallen. Bij een voortzetting van het huidig ritme zouden vrijwel alle insectensoorten tegen het einde van de eeuw verdwenen zijn.

Versnipperde open ruimte in Vlaanderen

Ook hier staat Vlaanderen voor grote uitdagingen. Ondanks plaatselijke successen blijft de biodiversiteit alsmaar verder dalen. Oorzaken hiervan zijn de ruimtelijke versnippering, de ontbossing, de afname van kleine landschapselementen, de intensieve landbouw, de vervuiling en het verlies van de open ruimte. Verschillende levende organismen staan met elkaar in verbinding en houden zo een ecosysteem in stand. Dankzij droge en natte ecologische verbindingen (zoals
bomenrijen en grachten) komen lokale ecosystemen met elkaar in contact en ontstaan belangrijke bovenlokale ecosystemen. Zij leveren waardevolle diensten zoals schoon water, vruchtbare grond, voedsel en grondstoffen. Het biodiversiteitsverlies in Vlaanderen is zo niet alleen een zware klap voor de natuur. Het heeft ook een reële impact op onze welvaart en ons welzijn.

Uitdaging voor Pelt

Pelt staat voor de uitdaging om voldoende ruimte te voorzien om zijn ecosystemen te vrijwaren, te herstellen en uit te bouwen door een gecombineerde inzet van private en publieke open ruimte.

;