AMBITIE 7: mobiliteitsnetwerken voor de realisatie van een modal shift

Pelt wil een gemeente zijn waar voetgangers en fietsers op de eerste plaats staan,
zowel voor de korte verplaatsingen binnen Pelt als voor de iets langere verplaatsingen
in de regio. Actieve verplaatsingen vormen bij uitstek de meest ecologische en sociaal
verantwoorde keuze. De centrale ligging van Pelt in Noord-Limburg, de aanwezigheid
van twee treinstations, een uitgebreid aanbod aan kwalitatieve fietsvoorzieningen en
trage doorsteken en de uitbouw van het interregionaal hoppinpunt Overpelt met in de
toekomst een versterkt aanbod aan openbaar vervoerverbindingen zorgen voor unieke
troeven om deze omslag naar duurzame mobiliteit te maken.

De gemeente werkt een nieuw netwerkconcept uit voor de verschillende vervoermodi: te
voet gaan, fietsen, het openbaar vervoer gebruiken of met de auto rijden, zij krijgen allemaal
hun plaats toebedeeld in de publieke ruimte. Het netwerk voor het gemotoriseerd verkeer
wordt aangepast met als doel de netwerken voor fietsers, voetgangers en het openbaar
vervoer te optimaliseren. Met een robuust netwerk voor het bovenlokaal gemotoriseerd
verkeer kunnen de lokale wegen worden afgeschermd van doorgaand sluipverkeer. Op
de lokale wegen kan op die manier de verblijfsfunctie meer de bovenhand nemen.

;