AMBITIE 9: DNA als basis voor ruimtelijke ontwikkelingen

Het is belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen rekening houden met de omgeving waarin zij
worden gepland, met de identiteit van een plek. Kernversterking vertrekt steeds vanuit
de eigenheid van een plek of woonkern. Het verhogen van de leefkwaliteit
gebeurt dus altijd met respect voor en ter versterking van het DNA van
een woonkern. Transformaties gebeuren op maat van de woonkern en ook de keuze
om op een bepaalde plek al dan niet te verdichten en op welke manier hangt vast aan
het DNA van die plek.

Respect voor identiteit betekent echter niet dat er in Pelt niets meer kan, of dat wij terug
moeten naar een situatie van vroeger. Uiteraard is het ook mogelijk om ‘nieuw DNA’ te
ontwikkelen en niet alles onder een stolp te plaatsen.

Terug naar startpagina

;