PRAGT

Soms zijn de leefomstandigheden van toekomstige ouders minder gunstig, bijvoorbeeld omwille van psychische problemen, zwakke sociale ondersteuning, mentaal minder begaafde zwangere vrouwen, vrouwen met een (vermoeden van) druggebruik, een moeilijke financiële situatie,… Om deze ouders te ondersteunen, werd het perinataal netwerk PRAGT in het leven geroepen.

PRAGT staat voor Perinataal Regionaal Ambulant GezinsTraject. PRAGT is een samenwerking tussen verschillende partners op het terrein die er samen voor willen zorgen dat elke baby de best mogelijke start krijgt in het leven.

Hoe werkt “PRAGT” precies?

De aanmelding van de zwangere kan gebeuren door:

  • de zwangere zelf
  • mensen uit de nabije omgeving van de zwangere (niet-professionelen)
  • hulpverleners

De aanmelding gebeurt anoniem via PRAGT@noorderhart.be en wordt opgevolgd door de PRAGT-coördinator (= een vroedvrouw). Het traject wordt vervolgens opgestart, indien de toekomstige moeder de toestemming geeft. In het traject worden de gynaecoloog, de huisarts, Kind en Gezin en de eerstelijns-vroedvrouw betrokken. Per persoon wordt er bekeken welke andere partners verder nog best betrokken worden.

Op die manier wordt een zorgplan uitgewerkt op maat van de toekomstige moeder. De nadruk ligt op het opvangen van de meest dringende noden van het gezin zoals huisvesting, financiën, administratie en babyuitzet, waarbij een goede start voor het nieuwe kind steeds centraal staat.

Na de bevalling volgt een evaluatie. Bij ontslag wordt een warme overdracht georganiseerd naar een partner uit het netwerk. Die neemt de verdere opvolging en afstemming van zorg op zich. Alles gebeurt steeds in overleg met de betrokken moeder.

;