Elektronische identiteitskaart (eID)

Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt iedere Belg een identiteitskaart ('pas' in de volksmond). Dit is een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Met dit document kan de houder zijn identiteit en nationaliteit aantonen, ook in het buitenland.

Vanaf de leeftijd van 15 jaar ben je verplicht de identiteitskaart steeds op zak te hebben.

De elektronische identiteitskaart heeft 3 belangrijke functies:

 • je kan er je identiteit mee bewijzen;
 • het is een reisdocument binnen de landen van de Europese Unie;
 • het is een communicatiemiddel met overheidsdiensten (e-government).

Deze kaart heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Wat moet ik doen?

Je wordt persoonlijk uitgenodigd met een oproepingskaart, ook voor een hernieuwing. Indien je sneller een elektronische identiteitskaart wil, dan kan je je spontaan aanbieden.

Na 2 tot 4 weken ontvang je een omslag met de pin- en pukcode. Vanaf dan kan je je melden bij de burgerbalie om je nieuwe identiteitskaart af te halen. Deze codes zijn noodzakelijk voor de activering van je nieuwe elektronische identiteitskaart. Houd deze persoonlijke codes goed bij!

Kostprijs

 • € 16
 • Spoedprocedure (3 - 4 werkdagen): € 84
 • Extreme spoedprocedure (2 werkdagen): € 127,60

Regelgeving

Bij verlies of diefstal van je identiteitskaart moet je zo snel mogelijk aangifte doen bij de lokale politie.

Via DOC STOP (00800 2123 2123) kan je 24 uur per dag het verlies of de diefstal van identiteitsdocumenten melden en ze laten blokkeren. De aangifte leidt tot een directe en definitieve intrekking. Je zal vervolgens een nieuwe kaart moeten aanvragen.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van je eID:

 • je oproepingskaart;
 • je huidige identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie;
 • een recente pasfoto met witte achtergrond die aan de voorwaarden voldoet.

Bij het afhalen van je eID:

 • de brief met pin- en pukcode die je per post ontving;
 • je oude identiteitskaart.