Erkenning van een kind

De erkenning van een kind is een verklaring van de band tussen vader, moeder of meemoeder en het kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van jouw kind als jouw partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader / meemoeder.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • een minderjarig en niet-ontvoogd kind: de moeder geeft toestemming (= tijdens de zwangerschap of bij de geboorteaangifte), dit kan echter ook na de aanmaak van de geboorteakte tot het kind net geen 12 jaar is;
 • een kind van 12 jaar of ouder: de moeder én het kind geven toestemming;
 • een meerderjarig kind: het kind geeft toestemming:
 • een ontvoogd kind: het kind geeft toestemming.

Wat moet ik doen?

Een kind erkennen kan je doen:

 • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren;
 • bij de geboorteaangifte zelf;
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Voor een erkenning moeten beide ouders zich samen melden bij de burgerbalie om een authentieke akte te laten opmaken. Dit kan in de gemeente van je woonplaats of in de gemeente waar het kind geboren is. Voor een erkenning in Pelt moet je een afspraak maken.

Als je de erkenning voor de geboorte hebt laten opmaken, mag je bij de geboorteaangifte een afschrift hiervan meenemen. 

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

 • identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning van moeder en erkenner (beide ouders dienen aanwezig te zijn bij de erkenning);
 • bij erkenning voor de geboorte (extra): 
  • doktersattest met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld;
 • bij erkenning na de geboorte, indien kind in een ander land geboren is (extra):
  • afschrift van de geboorteakte kind;
 • indien de erkenner niet in België is ingeschreven: 
  • paspoort/identiteitskaart, uittreksel burgeradministratie van de woonplaats van de erkenner = bewijs van woonst, burgerlijke staat en nationaliteit;
 • Indien moeder niet in België is ingeschreven:
  • paspoort/identiteitskaart, uittreksel burgeradministratie van de woonplaats van de moeder = bewijs van woonst, burgerlijke staat en nationaliteit.

Je zorgt zelf voor de documenten die uit het buitenland moeten komen. Deze stukken moeten, indien nodig voorzien zijn van een legalisatie en indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Onze burgerbalie vraagt de documenten op die in België beschikbaar zijn.

;