Afschrift geboorteakte

Een geboorteakte bevat alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Voorwaarden

Een geboorteakte kan alleen afgeleverd worden indien de persoon in Neerpelt, Overpelt of Pelt geboren is.

Wat moet ik doen?

Je kan een afschrift of uittreksel uit de geboorteakte op volgende manieren bekomen:

  • online;
  • persoonlijk bij de burgerbalie.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Identiteitskaart of verblijfskaart