Afschrift echtscheidingsakte

Een echtscheidingsakte bevat alle gegevens omtrent een echtscheiding.

Voorwaarden

Een echtscheidingsakte kan alleen afgeleverd worden als de personen voordien in Neerpelt, Overpelt of Pelt gehuwd zijn.

Wat moet ik doen?

Je kan een afschrift uit de echtscheidingsakte op volgende manieren verkrijgen: 

  • online;
  • persoonlijk aan de burgerbalie.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Identiteitskaart of verblijfskaart