Afschrift echtscheidingsakte

Een echtscheidingsakte bevat alle gegevens omtrent een echtscheiding.

Voor wie

Een afschrift kan opgevraagd worden door:

  • de betrokkene zelf;
  • echtgeno(o)t(e), grootouders, ouders, kinderen of kleinkinderen;
  • een bijzondere gemachtigde (advocaat, deurwaarder, notaris, privé-instelling,...).

Voorwaarden

Een echtscheidingsakte kan afgeleverd worden aan de personen waarvan de akte in België geregistreerd is of indien de buitenlandse akte werd overgeschreven.

Wat moet ik doen?

Je kan een afschrift uit de echtscheidingsakte op volgende manieren verkrijgen: 

  • online;
  • persoonlijk aan de burgerbalie. Hiervoor heb je geen afspraak nodig.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Identiteitskaart of verblijfskaart