Toelating voor reizen van minderjarigen

UPDATE CORONA: de dienstverlening in de gemeentehuizen blijft verderlopen. We vragen je wel om niet-dringende zaken uit te stellen. Heb je toch dringend iets nodig? Maak geen online afspraak maar bel ons eerst even op 011 94 94 94. We proberen je telefonisch verder te helpen en indien nodig plannen we een afspraak in.

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een formulier waarop je als ouder toelating geeft aan je minderjarig kind om het land te verlaten, eventueel onder begeleiding van een andere persoon of organisatie. 
 

Voor wie

Minderjarige kinderen die op reis gaan zonder vergezeld te zijn van één van de ouders, hebben deze machtiging nodig.

Wat moet ik doen?

Als ouder of voogd kan je de reistoelating aanvragen bij de burgerbalie. Hiervoor maak je een afspraak.

Aan de balie onderteken je een formulier waarbij je de toestemming geeft aan je kind(eren) om alleen of in gezelschap van iemand anders op reis te gaan. Deze handtekening moet gewettigd te worden door een gemachtigd ambtenaar.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Je hebt jouw identiteitskaart of verblijfskaart nodig. Het formulier wordt opgesteld aan het loket.  Denk er aan dat de gegevens naar waar en welke periode de minderjarige naar het buitenland reist nodig zijn om het document volledig in te vullen, alsook de gegevens van de persoon of organisatie waarmee de minderjarige gaat reizen.