Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Voorwaarden

Of voor je project een omgevingsvergunning nodig is, hangt ook af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de omgevingsbalie.

Voor het bouwen van een nieuwe woning heb je altijd een omgevingsvergunning nodig. Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Wat moet ik doen?

  • Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket (tenzij op papier indienen is toegestaan).
  • Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.

 

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij je gemeente.

De werken mogen echter niet strijdig zijn met bijvoorbeeld

  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • bijzondere plannen van aanleg
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...

Bij twijfel vraag je het best advies bij de omgevingsbalie.