Mindermobielencentrale

De Minder Mobielen Centrale of MMC vervoert mensen met vervoersproblemen. Vrijwilligers staan ter beschikking en rijden met de eigen wagen de leden van de MMC naar hun bestemming.

Voorwaarden

Je moet beschikken over:

  • het RVV-statuut;
  • of een attest van FOD Mindervaliden of Arbeidsongevallendienst Categorie 2;
  • of inkomstenonderzoek. Je inkomsten mogen niet hoger liggen dan twee keer het bedrag van leefloon van de betreffende categorie.

Wat moet ik doen?

Je kan je aanmelden of telefonisch een afspraak maken bij dienstencentrum BinnenHOF of Pelle Melle.

 

Kostprijs

  • € 10 inschrijvingskosten per jaar
  • Kilometervergoeding van € 0,30 per kilometer
  • Parkeerkosten voor rekening van de gebruiker
  • Geen wachtgeld