Stedenbouwkundig attest

Om de juiste bestemming van een perceel te kennen of voor informatie met betrekking tot de mogelijkheid om het perceel te bebouwen, kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Een gunstig stedenbouwkundig attest geeft je twee jaar lang de garantie dat je een stedenbouwkundige vergunning kan krijgen voor een constructie die voldoet aan de voorwaarden van het attest.

Wat moet ik doen?

Je bezorgt het aanvraagformulier en de bewijsstukken die daarin gevraagd worden in viervoud aan de omgevingsbalie. Het is raadzaam om voorafgaandelijk even contact te nemen, zodat je zeker weet welke stukken vereist zijn.

Afhandeling

Indien je dossier volledig is, krijg je een ontvangstbewijs en start de procedure. In sommige gevallen moet de gemeente advies vragen bij andere instanties. De maximumtermijn waarbinnen het college van burgemeester en schepenen een beslissing moet nemen bedraagt 75 dagen.

Uitzonderingen

Let op: het attest is nog géén stedenbouwkundige vergunning en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijven slechts twee jaar geldig vanaf de aflevering van het attest. Om effectief te mogen bouwen moet je nog steeds een vergunning aanvragen.

Wat meebrengen?

Ingevuld aanvraagformulier en de vereiste plannen in viervoud