Administratieve en informatieve hulp

UPDATE CORONA: de dienstverlening in de gemeentehuizen blijft verderlopen. We vragen je wel om niet-dringende zaken uit te stellen. Heb je toch dringend iets nodig? Maak geen online afspraak maar bel ons eerst even op 011 94 94 94. We proberen je telefonisch verder te helpen en indien nodig plannen we een afspraak in.

Heb je moeilijkheden om formulieren in te vullen, om brieven of teksten te begrijpen of om brieven te schrijven? Dan kan een maatschappelijk werker je hierbij helpen.

Bij het OCMW kan je terecht voor hulp bij het invullen van allerhande formulieren die betrekking hebben op de sociale wetgeving, zoals bijvoorbeeld werkloosheid, kinderbijslag, documenten ziekenfonds, sociaal tarief elektriciteit, enz.

Verder kan je terecht voor:

  • informatie over sociale wetgeving;
  • doorverwijzing naar andere gespecialiseerde diensten voor specifieke problemen;
  • wegwijs maken in sociale voorzieningen;
  • informatie omtrent sociale rechten en plichten.

Wat moet ik doen?

Voor een gesprek met een maatschappelijk assistent maak je voordien een afspraak.

Maak een afspraak

Kostprijs

De dienstverlening is gratis.

Wat meebrengen?

De documenten waar je vragen over hebt.