Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling is een vorm van hulpverlening waarbij een maatschappelijk werker je kan helpen bij de afbouw van je schulden ten gevolge van een consumentenkrediet, maar ook bij de afbouw van huurschulden, energieschulden,... Concreet gebeurt dit door een afbetalingsplan af te spreken met de schuldeiser(s) en/of door schuld(en) te betwisten.

Dit kan samengaan met budgetbegeleiding of budgetbeheer.

Het OCMW is erkend door de Vlaamse overheid als instelling voor schuldbemiddeling. Om de schuldbemiddeling op een volwaardige manier te kunnen behandelen, wordt een beroep gedaan op de dienst schuldbemiddeling van de Welzijnsregio Noord-Limburg.

Wat moet ik doen?

Je neemt best contact op met het OCMW om een afspraak te maken met een maatschappelijk assistent.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

  • Rekeningafschriften van de laatste 3 maanden
  • Overzicht vaste kosten
  • Overzicht schulden
  • Inkomstenbewijzen