Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden is een tegemoetkoming om het welzijn te versterken van 65-plussers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen. Hoeveel tegemoetkoming iemand krijgt, hangt af van de zorg die hij nodig heeft en van zijn gezinsinkomen. Wie een tegemoetkoming krijgt, kan het geld vrij spenderen en hoeft geen verantwoording af te leggen. Je kan er de zorg die je nodig hebt, zelf mee organiseren.

Deze tegemoetkoming is een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming, waarmee men elke zorgbehoevend in Vlaanderen elke maand een budget wil geven, bovenop de nationale sociale zekerheid, om de zorg die ze nodig hebben te organiseren.

Voorwaarden

  • Je moet minstens 7 punten halen op de 'schaal van zelfredzaamheid'. Die schaal meet de invloed van je handicap of gezondheidsprobleem op je dagelijks leven. Artsen van van de Directie-generaal Personen met een Handicap bepalen je punten en erkennen zo je gezondheidsprobleem als een handicap. Zij vragen medische informatie op bij je arts of specialist om je zelfredzaamheid te evalueren. Het is dus best dat je je behandelend arts verwittigt wanneer je een aanvraag doet.
  • Je inkomen en dat van je gezin mag bepaalde grenzen niet overschrijden. De grenzen hangen af van je gezinssamenstelling.
  • Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas. Wie ouder is dan 25 jaar betaalt daarvoor jaarlijks een solidaire zorgbijdrage van € 50 (of € 25 voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering).

Wat moet ik doen?

Je kan de tegemoetkoming ten vroegste aanvragen op de dag van je 65e verjaardag. Dit kan je zelf op www.vlaamsesocialebescherming.be

Je kan je ook laten helpen door de maatschappelijk werker van de Peltse Dienstencentra na telefonische afspraak. 

Kostprijs

De dienstverlening is gratis

Wat meebrengen?

  • Rijksregisternummer en rekeningnummer van de aanvrager.
  • Laatste aanslagbiljet van de personenbelasting.