Budgetbeheer

Als je moeilijkheden hebt met het beheren van je budget kan je een beroep doen op het budgetbeheer van OCMW.

Budgetbeheer gaat een stap verder dan budgetbegeleiding. Bij budgetbegeleiding houd je je budget zelf volledig in handen, bij budgetbeheer wordt je budget beheerd door je maatschappelijk werk(st)er.

Voorwaarden

 • Je hebt een bestedingsprobleem, te veel schulden of je bent het overzicht volledig kwijt.
 • Je bent bereid je financiële situatie voor te leggen.
 • Je bent bereid om volmacht tot beheer aan het OCMW te geven.
 • Je moet beschikken over een inkomen van welke aard ook.

Wat moet ik doen?

 • Je neemt best contact op met het OCMW om een afspraak te maken met een maatschappelijk assistent. Daar zal een hij of zij jouw situatie bekijken en nagaan of budgetbeheer een oplossing kan zijn voor jou.
 • Is budgetbeheer iets voor jou, dan zal de maatschappelijk werk(st)er dit voorstel voorleggen aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Daarna zal de maatschappelijk werk(st)er een inventaris opstellen van al je inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Nadien wordt er een budgetbeheerrekening geopend op jouw naam.
 • Al je inkomsten worden voortaan op deze rekening gestort. De maatschappelijk werk(st)er beheert deze rekening en zal er je kosten en schulden mee afbetalen.
 • Je ontvangt op een afnamerekening een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor je dagelijkse uitgaven.
 • Er wordt onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen en er wordt getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene omstandigheden.

Kostprijs

De dienstverlening is gratis.

Wat meebrengen?

 • Rekeningafschriften van de laatste 3 maanden
 • Overzicht van vaste kosten, openstaande facturen,...
 • Inkomstenbewijzen