Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij je advies en steun kan krijgen over de besteding van je inkomsten. Daarbij blijf je zelf je budget beheren. Er wordt in samenspraak een budgetplan opgesteld. Als je schulden hebt, kan je hiervoor juridisch advies krijgen.

Voorwaarden

Je wil graag professionele hulp aanvaarden en tegelijkertijd zelf volledig blijven beslissen waaraan je je budget besteedt en de betalingen zelf uitvoeren.

Wat moet ik doen?

Je neemt best contact op met het OCMW om een afspraak te maken met een maatschappelijk assistent.

Kostprijs

De dienstverlening is gratis.

Wat meebrengen?

  • Rekeningafschriften van de laatste 3 maanden
  • Overzicht van vaste kosten, openstaande facturen,...
  • Inkomstenbewijzen