Kort verblijf voor Europeanen / niet-Europeanen

Een niet-EU burger ontvangt een aankomstverklaring of 'bijlage 3' wanneer hij voor een korte periode van maximum 3 maanden in ons land verblijft in het kader van toerisme, zaken, familiebezoek. 

Voor een EU-burger is dit een gelijkaardig document: een melding van aanwezigheid 'bijlage 3ter'. 

Op het document staat de uiterste datum van het toegestane verblijf. Deze wordt voor niet EU-burgers berekend door bij de datum van de binnenkomststempel in het Schengengebied (in het nationaal paspoort) de toegestane verblijfsduur (zoals vermeld op de visumsticker), of 3 maanden in geval van niet-visumplichtige vreemdelingen, op te tellen. 

Wat moet ik doen?

De buitenlander moet na aankomst in ons land een aankomstverklaring/melding van aanwezigheid afhalen in de stad of gemeente waar hij verblijft. Je maakt hiervoor een afspraak bij de burgerbalie.

Bij vertrek brengt een familielid de ‘bijlage 3’ of ‘bijlage 3ter’ terug binnen op de burgerbalie. De wijkagent komt een adrescontrole uitvoeren om het vertrek te bevestigen.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

• Nationaal paspoort
• 1 pasfoto (enkel voor de niet-EU burger)