Buitenschoolse opvang - eerste inschrijving

Wanneer je een eerste keer gebruik wenst te maken van de buitenschoolse opvang, moet je je kind hiervoor inschrijven. 
 

Wat moet ik doen?

Contacteer de coördinatoren om een afspraak te maken . Je kan hiervoor bellen naar de coördinatoren van de kinderopvang op 011 94 94 85 of 011 66 39 50. Je kan ook mailen naar bko@gemeentepelt.be. Je krijgt vervolgens een login om de inlichtingenfiche online via ‘I-school.be’ in te vullen.

Tijdens het daaropvolgend kennismakingsgesprek in de opvang wordt een overeenkomst overlopen en worden werking van de opvang toegelicht.

Je registratie is pas definitief als je de inlichtingenfiche hebt ingevuld en de overeenkomst hebt ondertekend.

Afhandeling

Je kan samen met je kind(eren) kennis komen maken. Neem hiervoor ten vroegste zes weken voor het eerste opvangmoment contact op met de gekozen opvangplaats.