Adoptie

Adoptie is de procedure waarbij op juridisch vlak een afstammingsband wordt gecreëerd tussen de geadopteerde en de adoptant(en).

Er bestaan verschillende soorten adoptie:

 • landelijke adopties, waarbij alle partijen in België verblijven
  • gewone adoptie
  • volle adoptie
 • interlandelijke adopties
  • vonnis uitgesproken in België
  • vonnis uitgesproken in het buitenland

Voorwaarden

Elke adoptie moet verder voldoen aan een aantal voorwaarden, en moet in het hoger belang van het kind zijn.

Leeftijd

 • Je bent minstens 25 jaar.
 • Je bent minstens 15 jaar ouder dan het kind dat je adopteert.

Voor stiefouderadopties

 • Je bent minstens 18 jaar.
 • Je bent minstens 10 jaar ouder dan het kind dat je adopteert.

Wat moet ik doen?

Alle informatie over de aanmelding en de te volgen procedure vind je op de Website van Kind en Gezin.