Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken.

Een schuldbemiddelaar beheert je inkomen in jouw plaats en helpt je om op die manier je schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kan je opnieuw schuldenvrij door het leven.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling als je met grote structurele schulden worstelt die je onmogelijk binnen een redelijke termijn kan terugbetalen. Een collectieve schuldenregeling is dus niet bedoeld om tijdelijke betalingsproblemen te regelen.

Vrije beroepen, boeren en ambachtslui kunnen in principe ook gebruikmaken van een collectieve schuldenregeling.

Wat moet ik doen?

Je neemt best contact op met het OCMW om een afspraak te maken met een maatschappelijk assistent om samen een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank op te stellen.

Als je wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, stelt de rechter een erkend schuldbemiddelaar aan. De aangeduide schuldbemiddelaar beheert het inkomen en onderhandelt over een afbetalingsplan (minnelijke aanzuiveringsregeling). De rechtbank kan in bepaalde gevallen beslissen tot een (gedeeltelijke) kwijtschelding van schulden. De schuldbemiddelaar is onafhankelijke en zal dus evenveel rekening houden met uw belangen als met de belangen van uw schuldeisers.

Kostprijs

De toeleiding tot de collectieve schuldenregeling door het OCMW is gratis.

De schuldbemiddelaar vraagt een vergoeding (ereloon, kosten) voor de collectieve schuldenregeling zelf.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart
  • Rekeningafschriften laatste 3 maanden
  • Overzicht vaste kosten
  • Overzicht schulden
  • Inkomstenbewijzen