Publieke raadpleging conceptnota Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL)

Het provinciebestuur werkt aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL). Na de startbeslissing van de provincieraad van 20 maart 2019, heeft de provincie een conceptnota opgemaakt.

De conceptnota geeft de ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kernachtig weer, schetst een gewenst perspectief voor de toekomst in 2040 en bevat een aantal ruimtelijke strategieën om dat wensbeeld te bereiken.

Welk Limburg wil jij?

Van 21 november 2019 tot en met 21 januari 2020 wordt er een publieke raadpleging gehouden over de conceptnota. Tijdens deze periode kan iedereen de conceptnota inkijken en zijn/haar zienswijze op de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kenbaar maken bij de provincie Limburg.

De conceptnota kan je op verschillende manieren raadplegen:

  • op de website www.limburg.be/beleidsplanruimte
  • in het provinciehuis van Limburg (Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt)
  • bij de gemeente Pelt (locatie Kerkplein, 3910 Pelt). Om de conceptnota in Pelt te komen inkijken maak je een afspraak maken met Heleen Kusters of Martijn Tabak, adviseurs ruimtelijke planning via het telefoonnummer 011 94 94 94 of via email naar planningenprojecten@gemeentepelt.be

Schriftelijke reacties, opmerkingen of suggesties op de conceptnota kunnen ten laatste op 21 januari 2020 als volgt ingediend worden:

  • Per e-mail aan BRL@limburg.be
  • Per aangetekende brief aan de provincie Limburg, afdeling ruimtelijke planning, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs op het provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Op maandag 2 december 2019 wordt er een infomarkt gehouden waar meer informatie en toelichting gegeven wordt over de conceptnota. Deze infomarkt vindt plaats in de Boudewijnzaal van het Provinciehuis, Universiteitslaan 1 Hasselt (toegang via Bosstraat) en is doorlopend publiek toegankelijk van 19 u. tot 21 u.

Alle actuele informatie over het BRL-proces en de toekomstige inspraak- en participatiemomenten is terug te vinden op de website www.limburg.be/beleidsplanruimte.

Gepubliceerd op woensdag 20 november 2019 17.21 u.