Realisatie Interregionaal Hoppinpunt Pelt start met verkeerstellingen

Op 22 april startten op 28 plaatsen in Pelt verkeerstellingen, die het verkeer in en rond Pelt in kaart moeten brengen. De tellingen zijn het startschot van een grootschalige studie

Bereikbaarheid verbeteren

De studie gebeurt in opdracht van de gemeente Pelt, het Agentschap Wegen en Verkeer, Infrabel, De Werkvennootschap, De Lijn en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Het project krijgt de naam Connectie Noord en zal de bereikbaarheid met het openbaar vervoer in Noord-Limburg sterk verbeteren.

Connectie Noord

Connectie Noord is een grootschalig onderzoek. Het kijkt niet alleen naar het nieuwe Hoppinpunt Noord-Limburg, maar onderzoekt ook alternatieven voor de spoorwegovergangen in Pelt en de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Nolimpark en de toekomstige Campus Noord.

We gaan na hoe we trein, bus, trambus en de fietssnelweg op één plek kunnen combineren. Zo geven we vorm aan de centrale knoop voor openbaar vervoer in deze regio (met een nieuw trein- en busstation, de eindhalte voor de trambus Spartacus III en een fietssnelweg). Tegelijkertijd spelen we ook in op het toekomstige tweede spoor en het drukkere treinverkeer en zoeken we naar mogelijke alternatieven voor de vele overwegen in de gemeente. In het verlengde daarvan willen we het verkeer van en naar het Nolimpark en Campus Noord beter organiseren. We zoeken naar slimme oplossingen, die zowel de verkeersveiligheid en leefbaarheid verhogen als het verkeer vlotter laten verlopen.

Studiebureaus Arcadis, PLOT en Createlli zijn aangeduid om het onderzoek samen in goede banen te leiden. Ze onderzoeken nu de gehele mobiliteit op het grondgebied van Pelt.

Verkeerstellingen

Om de juiste keuzes voor het nieuwe Hoppinpunt en de alternatieven voor de overwegen in de toekomst te plannen moeten we eerst een helder beeld van het huidige verkeersgebruik hebben. De verkeerstellingen en de expertise van de onderzoeksbureaus zullen de basis vormen van rapporten, waarmee de verschillende partners de grote lijnen van het project vastleggen. Pas daarna komen de ontwerpplannen op tafel. Tegen eind 2025 moeten we dit proces kunnen afronden en plannen kunnen omzetten in bouwprojecten.

Vanaf 22 april tot 30 april vinden daarom verkeerstellingen plaats. Cijfers over het weggebruik worden op 28 locaties verzameld aan de hand van camera’s en tellussen, die weggebruikers kunnen detecteren en onderscheiden. Voetgangers, fietsers en het gemotoriseerd verkeer worden dus afzonderlijk geteld.

Participatie

Om tot een breed gedragen oplossing te komen, brengen we voor de zomer een klankbordgroep samen. Deze groep zal bestaan uit vertegenwoordigers van adviesorganen, belangengroepen, onderwijs- en zorginstellingen en ondernemers. In het najaar start een traject met de brede bevolking.

Meer informatie over het project is terug te vinden op www.gemeentepelt.be/connectienoord .

      

Gepubliceerd op vrijdag 3 mei 2024 11.11 u.
;