Rechtspositieregeling gemeentepersoneel

De gemeente- en OCMW-raad keurden op donderdag 28 februari 2019 de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel goed. Deze rechtspositieregeling is de samenvoeging van de twee aparte rechtspositieregelingen die in december 2018 door de besturen van Neerpelt en Overpelt goedgekeurd werden. Vanaf nu is er dus één Peltse rechtspositieregeling.
 
In vergelijking met de vorige versie werden wel enkele kleine wijzigingen aangebracht.

Deze hebben te maken met:

  • anciënniteitsbepalingen;
  • evaluatieprocedures;
  • bevorderingsvoorwaarden;
  • functiebenamingen. 

Later werden de bepalingen rond pleegverlof en adoptieverlof gewijzigd.