Referentieadres

Bepaalde beroepen of uitzonderlijke toestanden kunnen ertoe leiden dat je niet permanent of niet effectief op een bepaald adres verblijft. Omdat het noodzakelijk is om over een adres te beschikken, kan je je in welbepaalde gevallen laten inschrijven op een referentieadres.

Het adres in het bevolkingsregister geldt als je officieel adres, ook wanneer dit niet je effectieve verblijfplaats is. De persoon, die wel op dit adres woont, moet hiervoor de toestemming geven en het ophalen en doorsturen van je post verzekeren.

Voor wie

Personen die in Pelt een referentieadres wensen.

Je mag immers nooit effectief verblijven op het adres van de referentiepersoon van het referentieadres.

Voorwaarden

De mogelijkheid om op een referentieadres te worden ingeschreven, is strikt beperkt tot:

 1. De personen die in een mobiele woning verblijven indien ze in België rondtrekken (schepen, woonwagens, caravans, uitgezonderd stacaravans)
 2. De personen die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie- of zakenreizen buiten de gemeente
 3. Militairen en burgerpersoneel in het buitenland én hun gezin
 4. De leden van het gezin van diplomatiek of consulair personeel
 5. De leden van het personeel, die aan ontwikkelingssamenwerking doen in het buitenland, én hun gezin
 6. Beschermde getuigen
 7. De personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben, d.w.z. personen die niet ingeschreven zijn in een gemeentelijk bevolkingsregister en geen feitelijke hoofdverblijfplaats hebben
 8. Gedetineerden of geïnterneerden die niet voldoen aan de voorwaarden voor een tijdelijke afwezigheid op voorwaarde dat ze opgesloten zijn in het binnenland.

Wat moet ik doen?

Inschrijving op een referentieadres kan door de burgerbalie gebeuren op basis van : 

 • De schriftelijke toestemming van de natuurlijke persoon die op dit adres ingeschreven zijn. (1-6)
 • De schriftelijke toestemming van de rechtspersoon die op dit adres zijn zetel heeft (1)
 • Het attest uitgereikt door het OCMW (7)
 • De schriftelijke toestemming van de FOD landverdediging (3)
 • De schriftelijke verklaring van de gevangenisdirectie (8)

Degene die toestemming krijgt om zich in te schrijven op je adres zonder er te wonen (het zogenaamde referentieadres) biedt zich samen met degene die toestemming verleent aan bij de burgerbalie in het gemeentehuis Oude Markt. Hiervoor moet je telefonisch contact opnemen met de Burgerbalie, +3211949494.

Wat meebrengen?

Identiteitskaart, verblijfsvergunning of paspoort

;