Referentieadres

Bepaalde beroepen of uitzonderlijke toestanden kunnen ertoe leiden dat je niet permanent of niet effectief op een bepaald adres verblijft. 

Omdat het noodzakelijk is om over een adres te beschikken, kan je je in welbepaalde gevallen laten inschrijven op een referentieadres.
Het adres in het bevolkingsregister geldt als je officieel adres, ook wanneer dit niet je effectieve verblijfplaats is. De persoon, die wel op dit adres woont, moet hiervoor de toestemming geven en het ophalen en doorsturen van je post verzekeren.

De mogelijkheid om op een referentieadres te worden ingeschreven, is strikt beperkt tot:

  • De personen die in een mobiele woning verblijven (schepen, woonwagens, caravans, uitgezonderd stacaravans)
  • De personen die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie- of zakenreizen buiten de gemeente
  • Militairen en burgerpersoneel in het buitenland én hun gezin
  • De leden van het personeel, die aan ontwikkelingssamenwerking doen in het buitenland, én hun gezin
  • De personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben, d.w.z. personen die niet ingeschreven zijn in een gemeentelijk bevolkingsregister en geen feitelijke hoofdverblijfplaats hebben

Voor wie

Personen die in Pelt een referentieadres wensen.

Voorwaarden

 

Wat moet ik doen?

Degene die toestemming krijgt om zich in te schrijven op je adres zonder er te wonen (het zogenaamde referentieadres) biedt zich samen met degene die toestemming verleent aan bij de burgerbalie in het gemeentehuis Oude Markt. Hiervoor moet je een afspraak maken.

Wat meebrengen?

Identiteitskaart of verblijfsdocuement