Referentieadres

UPDATE CORONA: de dienstverlening in de gemeentehuizen blijft verderlopen. We vragen je wel om niet-dringende zaken uit te stellen. Heb je toch dringend iets nodig? Maak geen online afspraak maar bel ons eerst even op 011 94 94 94. We proberen je telefonisch verder te helpen en indien nodig plannen we een afspraak in.

Bepaalde beroepen of uitzonderlijke toestanden kunnen ertoe leiden dat je niet permanent of niet effectief op een bepaald adres verblijft. 

Omdat het noodzakelijk is om over een adres te beschikken, kan je je in welbepaalde gevallen laten inschrijven op een referentieadres.
Het adres in het bevolkingsregister geldt als je officieel adres, ook wanneer dit niet je effectieve verblijfplaats is. De persoon, die wel op dit adres woont, moet hiervoor de toestemming geven en het ophalen en doorsturen van je post verzekeren.

De mogelijkheid om op een referentieadres te worden ingeschreven, is strikt beperkt tot:

  • De personen die in een mobiele woning verblijven (schepen, woonwagens, caravans, uitgezonderd stacaravans)
  • De personen die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie- of zakenreizen buiten de gemeente
  • De leden van het burgerpersoneel en het militair personeel van de krijgsmacht in garnizoen in het buitenland én hun gezin
  • De leden van het personeel, die aan ontwikkelingssamenwerking doen in het buitenland, én hun gezin
  • De personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben, d.w.z. personen die niet ingeschreven zijn in een gemeentelijk bevolkingsregister en geen feitelijke hoofdverblijfplaats hebben

Voor wie

Personen die in Pelt een referentieadres wensen.

Wat moet ik doen?

Degene die toestemming krijgt om zich in te schrijven op je adres zonder er te wonen (het zogenaamde referentieadres) biedt zich samen met degene die toestemming verleent aan bij de burgerbalie in het gemeentehuis Oude Markt. Hiervoor moet je een afspraak maken.

Maak een afspraak

Wat meebrengen?

Identiteitskaart of verblijfskaart