Riolering gedeelte Willebrordusstraat

De huidige weg wordt volledig verwijderd. Vervolgens wordt de nieuwe riolering aangelegd. Dat zal een gescheiden stelsel zijn, waarbij vuil water en regenwater gescheiden aangeboden moeten worden. Er komt een nieuwe riolering voor de vuilwaterafvoer. De bestaande riolering zal dienst doen als regenwaterafvoer. De afvalwateraansluitingen worden omgekoppeld naar de nieuwe riolering.

Wanneer de riolering geplaatst is, wordt de weg heraangelegd. Volgens de hedendaagse noden zal dat in beton gebeuren.

De weg is gedurende de werken niet toegankelijk voor doorgaand verkeer.

Het gaat om een zogenaamde collectieve optimalisering in buitengebied: de modernisering van een oud stuk riolering. In het kader van deze werken maakt de gemeente van de gelegenheid gebruik om voor u als bewoners een nieuwe weg aan te leggen.