RUP Agter De Heuf

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Agter De Heuf” is een verfijning van het bestaande GRUP "Overpelt-Centrum West", om de beoogde vormgeving van het openbaar domein en de gebouwen beter tot hun recht te laten komen en op elkaar te laten aansluiten. Het werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Overpelt in zitting van 27 oktober 2016.