RUP Damsheide

De omgeving van buurthuis Damsheide zal de komende jaren herontwikkeld worden naar een nieuwe sport- en ontmoetingssite.

Damsheide kent sinds jaar en dag een sterke buurtwerking die kan bogen op de inzet van vele vrijwilligers. Het gemeentebestuur wil deze dynamiek ook voor de toekomst alle kansen geven.

Het doel is om op Damsheide een eigentijdse ontmoetingsplek te creëren met een nieuw buurthuis, omgeven door een permanent toegankelijk buurtpleintje en voorzien van voldoende parkeermogelijkheden. Ook voor hockeyclub Phoenix willen we bijkomende mogelijkheden creëren voor de uitbouw van de steeds groeiende club. Op de sportsite kan dan een bijkomend kunstgrashockeyterrein worden aangelegd met een eigen bijhorende infrastructuur.

Tegelijkertijd wil de gemeente in overleg met de Administratie Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest een verkeersveilige oplossing uitwerken voor het kruispunt Hamonterweg-Holenweg.

Onderaan deze pagina kan je de startnota en procesnota raadplegen.

;