Samenwerking met Vlaams Ombudsman

De gemeenteraad van Pelt keurde op donderdag 28 februari de samenwerking met de Vlaams Ombudsman goed. Pelt is daarmee de eerste Limburgse gemeente die deze samenwerking aangaat.

Meldingen via verschillende kanalen

Het gemeentebestuur krijgt dagelijks meldingen binnen. Een melding is een signaal van een burger die de gemeente attent maakt op een situatie waarbij een tussenkomst van de gemeentediensten gewenst is. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een verzakte stoeptegel, een omgevallen verkeersbord, een zitbank die stuk is,… Burgers kunnen deze meldingen via verschillende kanalen doorgeven: via e-mail, website, per telefoon, aan de balie of via de socialemediakanalen van de gemeente. Deze meldingen worden zo snel mogelijk aan de juiste dienst toegewezen zodat het gemelde probleem effectief aangepakt of besproken wordt en de melder zo snel mogelijk een antwoord krijgt.

Klachten

Naast meldingen ontvangt de gemeente ook klachten. Dit is het geval wanneer een burger duidelijk zijn ongenoegen uit over de dienstverlening door de gemeente. Omdat de gemeente Pelt een klantgerichte organisatie wil zijn en de Peltenaar vlot met zijn klacht bij het bestuur terecht moet kunnen, wil Pelt zich laten bijstaan door de expertise en ervaring van Vlaams Ombudsman Bart Weekers. Inwoners kunnen zo rekenen op de Vlaamse contacten en expertise van de ombudsman bij de aanpak van hun klachten over de gemeente Pelt. In eerste instantie zal de gemeente samen met de melder naar een oplossing zoeken voor de klacht. Indien het probleem niet opgelost geraakt, kunnen Peltenaren zich richten tot de Vlaamse Ombudsdienst via ombudsman@gemeentepelt.be.

 

Gepubliceerd op donderdag 28 februari 2019 20.40 u.