Regen en wind begin juni een ramp?

Tussen 4 en 11 juni 2019 hebben overvloedige regenval en rukwinden plaatselijk nogal wat schade aangericht. Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt of dit weer als een algemene ramp kan worden erkend.

Om een erkenningsaanvraag te kunnen indienen, moet de gemeente zo veel mogelijk gegevens verzamelen van mensen die schade geleden hebben.

Op basis van die gegevens wordt het weersfenomeen onderzocht. Vervolgens kan de Vlaamse Regering het stormweer erkennen als algemene ramp. Pas na publicatie van de erkenning in het Belgisch Staatsblad kunnen individuele aanvragen tot schadevergoeding worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.

Heb jij schade geleden? Vul dan het formulier volledig in.

OPGEPAST: deze aangifte is noodzakelijk voor het al of niet vaststellen van de stormen als ramp en niet als aanvraag voor het bekomen van een schadevergoeding. Wie schade geleden heeft, moet eerst zijn verzekeringsmaatschappij contacteren. De tegemoetkoming voor schade wordt uitgesloten voor goederen die in principe kunnen verzekerd worden door een woningpolis (polis brand-“eenvoudige risico’s").

Alle verdere info: https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds

Gepubliceerd op maandag 17 juni 2019 10 u.