Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling is een vorm van hulpverlening waarbij een maatschappelijk werker je kan helpen bij de afbouw van je schulden ten gevolge van een consumentenkrediet, maar ook bij de afbouw van huurschulden, energieschulden,... Concreet gebeurt dit door een afbetalingsplan af te spreken met de schuldeiser(s) en/of door schuld(en) te betwisten.

Dit kan samengaan met budgetbegeleiding of budgetbeheer.

Het OCMW is erkend door de Vlaamse overheid als instelling voor schuldbemiddeling. Om de schuldbemiddeling op een volwaardige manier te kunnen behandelen, wordt een beroep gedaan op de dienst schuldbemiddeling van de Welzijnsregio Noord-Limburg.

Voor wie

Peltenaren met schulden die niet in staat zijn om hiervoor zelf haalbare afbetalingsplannen op te stellen.

Wat moet ik doen?

Je meldt je aan tijdens de openingsuren van het OCMW.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

  • Rekeningafschriften van de laatste 3 maanden
  • Overzicht vaste kosten
  • Overzicht schulden
  • Inkomstenbewijzen