Slachting van dieren (slachtvergunning)

Wil je als particulier een dier slachten, dan moet je die slachting laten registreren.

Voorwaarden

  • Bij een particuliere slachting dient het vlees voor alle personen die onder één dak wonen en een privé gemeenschap vormen en voor eventuele gasten in de privé sfeer.
  • Varkens, geiten, herten en schapen mogen thuis geslacht worden voor particulier gebruik op voorwaarde dat de dieren van tevoren worden bedwelmd.  Deze slachting moet je registreren.  Het thuis slachten voor ander dan particulier verbruik is verboden.
  • Grote dieren (paarden, runderen) moeten in het slachthuis geslacht worden.
  • Rituele slachtingen (Offerfeest van Aïd Al Adha) zijn verboden.

Wat moet ik doen?

Je maakt een afspraak bij de burgerbalie.

Het registratienummer dat je verkrijgt is van toepassing voor al je slachtingen.

Regelgeving

De bescherming van dieren bij het slachten of doden wordt geregeld door de Europese verordening (EG) nr. 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden. Die verordening bepaalt de regels die van toepassing zijn

  • op het slachten of doden van dieren die gehouden worden voor de productie van levensmiddelen, wol, huiden, pelzen of andere producten
  • op het doden van dieren in het kader van dierziektebestrijding.

De verordening is niet van toepassing op het doden van dieren in het kader van wetenschappelijke experimenten, jacht of visserij en culturele of sportieve evenementen. En ze is ook niet van toepassing op pluimvee en konijnen die door hun eigenaar voor eigen consumptie buiten een slachthuis worden geslacht. Hier geldt wel nog steeds de algemene dierenwelzijnswet van 1986.

Uitzonderingen

Voor het slachten van pluimvee (kippen, eenden, ganzen, kalkoenen, parelhoenders), konijnen en klein wild heb je geen toelating nodig.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart of verblijfsdocument
  • Sanitelnummer of beslagnummer van het te slachten dier
;