Slachting van dieren (slachtvergunning)

Wil je als particulier een dier slachten, dan moet je die slachting laten registreren.

Voorwaarden

  • Bij een particuliere slachting dient het vlees voor alle personen die onder één dak wonen en een privé gemeenschap vormen en voor eventuele gasten in de privé sfeer.
  • Varkens, geiten, herten en schapen mogen thuis geslacht worden voor particulier gebruik op voorwaarde dat de dieren van tevoren worden bedwelmd.  Deze slachting moet je registreren.  Het thuis slachten voor ander dan particulier verbruik is verboden.
  • Grote dieren (paarden, runderen) moeten in het slachthuis geslacht worden.
  • Rituele slachtingen (Offerfeest van Aïd Al Adha) zijn verboden.

Wat moet ik doen?

Je maakt een afspraak bij de burgerbalie.

Het registratienummer dat je verkrijgt is van toepassing voor al je slachtingen.

Uitzonderingen

Voor het slachten van pluimvee (kippen, eenden, ganzen, kalkoenen, parelhoenders), konijnen en klein wild heb je geen toelating nodig.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart of verblijfsdocument
  • Sanitelnummer of beslagnummer van het te slachten dier