Stedenbouwkundig attest

Om de juiste bestemming van een perceel te kennen of voor informatie met betrekking tot de mogelijkheid om het perceel te bebouwen, kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Een gunstig stedenbouwkundig attest geeft je twee jaar lang de garantie dat je een stedenbouwkundige vergunning kan krijgen voor een constructie die voldoet aan de voorwaarden van het attest.

Voorwaarden

Let op! Een attest is nog geen omgevingsvergunning.

De erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijven slechts 2 jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Wat moet ik doen?

Hoe vraag ik het attest aan?

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Waar vraag ik het attest aan?

Je kan meer info verkrijgen door een mailtje te sturen naar omgevingsbalie@gemeentepelt.be.

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening