Stedenbouwkundig uittreksel

Opgelet!
In 2024 verandert de aanvraag van een stedenbouwkundig uittreksel.*

*De reden hiervoor is dat Gemeente Pelt het nieuwe Vastgoedinformatieplatform in gebruik neemt. 
Het Vastgoedinformatieplatform is ondertussen in de meeste Vlaamse gemeenten gelanceerd voor aanvragen van vastgoedmakelaars en notarissen.

Wat wijzigt er?

  • De gemeentelijke retributie blijft verschuldigd en zal samen met de platformretributie afgerekend worden via de toepassing waar u de aanvraag lanceert. Meer info
  • Het gemeentelijk retributiebedrag bedraagt 50 euro per kadastraal perceel. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk op deze berekeningswijze. Hier komt het retributiebedrag van het platform zelf bij (36,50 euro).
  • Het zal niet meer mogelijk zijn om dossiers ‘urgent’ te behandelen. Gelieve tijdig uw aanvraag te doen, rekening houdend met de wettelijke maximum van 30 dagen.
  • Het zal niet mogelijk zijn om ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Gelieve hiermee rekening te houden bij het indienen van uw aanvraag.
  • Bij elke inlichting zal steeds de bronhouder vermeld staan. Enkel voor inlichtingen waarvoor de gemeente de informatieverstrekker is, kan u ons bij inhoudelijke vragen contacteren via omgevingsbalie@gemeentepelt.be.

Navigeer door de gebruikersomgeving voor alle informatie over het platform zoals de aangeboden informatie in het product ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’.
De werking van het platform wordt nog volop verder geoptimaliseerd. U kan steeds vragen, suggesties of opmerkingen over het Vastgoedinformatieplatform richten aan athumi via vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be.

Voor vastgoedmakelaars:
via RealSmart of het Vlaams portaal

Voor notarissen:
via de IBOT-applicatie via het eNotariaat.

 

Wat?

Bij de verkoop van een woning moet je stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie kan je verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet je mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Kostprijs

86,50 euro per kadastraal perceel.

;