Stedenbouwkundig uittreksel

Bij de verkoop van een woning moet je stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie kan je verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet je mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Wat moet ik doen?

Jijzelf, je notaris of makelaar kan het stedenbouwkundig uittreksel online aanvragen.

Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag.

Kostprijs

50 euro per kadastraal perceel of per 4 aaneensluitende kadastrale percelen.