Zwerfvuilactie Straat.net

Eens per jaar, in het voorjaar, kunnen verenigingen of scholen zich inschrijven om deel te nemen aan de zwerfvuilactie die in samenwerking met Limburg.net wordt georganiseerd. De zwerfvuilactie vindt dit jaar plaats op 20, 21 en 22 maart 2020. 

Het sensibiliserende karakter van zwerfvuil opruimen is niet te onderschatten: je voorbeeld wordt gevolgd en achteloze wegwerpers gaan twee keer nadenken alvorens ze weer een blikje in de berm gooien.

Met deze actie ontvangt je school of vereniging een vergoeding van € 15 per opgeruimde kilometer.

Voor wie

Scholen en verenigingen uit Pelt

Voorwaarden

De deelnemers dienen minstens 11 jaar oud te zijn. Groepen met jongeren worden om veiligheidsredenen best begeleid door volwassenen.

Wat moet ik doen?

  • Je meldt je school of vereniging aan bij de milieudienst. Dat kan tot 19 februari via het online formulier op deze pagina.
  • Vervolgens worden de op te ruimen straten verdeeld onder de deelnemers.
  • De gemeente voorziet de nodige opruimmaterialen (fluo-vestje, grijpstokken, speciale vuilniszakken en handschoenen) en voorziet een verzekering voor elke deelnemende groep.

Afhandeling

De gevulde zwerfvuilzakken worden op een centrale plaats geplaatst in het straatbeeld, bv. hoek van 2 straten, de scholen,...

De zwerfvuilzakken worden maandag en dinsdag na de opruimactie opgehaald door de gemeentelijke technische dienst en naar het recyclagepark gebracht.