Strooiplan

In Pelt is er voldoende strooizout ter beschikking om de hele winter de gladde en besneeuwde wegen aan te pakken. Met drie strooiwagens en evenveel sneeuwruimers gaan de medewerkers van de gemeentelijke technische dienst op pad om te strooien en sneeuw te ruimen. Ze staan 24 uur per dag, zeven dagen op zeven paraat. Als het sneeuwt worden bovendien extra handploegen en machines ingezet zodat jij snel veilig de baan op kan.

Weersvoorspellingen

De weersvoorspellingen worden permanent opgevolgd via MeteoServices, dat realtime weersverwachtingen doorgeeft. Twee lokale meetstations controleren bovendien de toestand van het wegdek.

Strooien

Grote invalswegen, belangrijke verbindingswegen en toegangswegen tot de zorginstellingen worden eerst gestrooid. Ook bruggen, vorstgevoelige stukken, de omgeving van scholen en kerken en industriegebieden worden gestrooid.

We hebben de strooiroutes verder geoptimaliseerd zodat binnen een redelijke termijn zoveel mogelijk weggebruikers veilig de baan op kunnen. We streven ernaar de routes binnen 3,5 uur af te werken.

Sneeuw ruimen

We zorgen ervoor dat toegangswegen tot openbare gebouwen, scholen en zorginstellingen snel sneeuwvrij zijn. Ook ruimen we sneeuw op industrieterreinen, parkings, fietspaden en voetbaden in de centra.

Een aannemer biedt hierbij ondersteuning.

Wat kan je zelf doen?

  • Houd de stoep voor je woning sneeuw- en ijsvrij.
  • Stel je verplaatsing uit, houd afstand en rem rustig.

Weetjes

  • Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid staat in voor de gladheidsbestrijding van de gewestwegen.
  • Pelt heeft 330 km aan gemeentewegen. We kunnen niet overal komen.
  • Bij extreme weersomstandigheden is het effect van strooien en sneeuwruimen snel uitgewerkt.