Subsidies verenigingen

Gemeente Pelt ondersteunt lokale verenigingen op verschillende manieren: zij kunnen gebruik maken van de infrastructuur aan voordelig tarief, materialen via de uitleendienst lenen en financiële ondersteuning genieten in de vorm van subsidies.

Om aanspraak te maken op subsidies, dienen verenigingen te voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het reglement.

;