Tankslag - stookolietank buiten gebruik stellen

De afgelopen jaren zijn heel wat gezinnen in PeltĀ overgeschakeld op verwarming met aardgas. De ondergrondse opslagtanks voor mazout of stookolie worden hierdoor niet meer gebruikt.

De milieuwetgeving (Vlarem II) schrijft voor dat de eigenaar de tank moet laten reinigen en laten opvullen of verwijderen. Vermits dit een kostelijke aangelegenheid is, laat men de tank vaak gewoon staan. De tank kan dan gaan doorroesten en lekken met bodemverontreiniging tot gevolg. Het saneren van een bodemverontreiniging is echter véél duurder dan het saneren van de tank.

Pelt organiseert samen met stad Hamont-Achel een 'tankslag', om de mensen aan te zetten hun buiten gebruik gestelde stookolietank te laten ledigen, reinigen en opvullen, of te laten verwijderen.

Voor wie

Alle eigenaars van een gelijkvloerse of ondergrondse mazout- of stookolietank die niet meer gebruikt wordt.

Wat moet ik doen?

Je kan hiervoor contact opnemen met de omgevingsbalie.