Tenlasteneming

Wanneer je als vreemdeling van een land dat niet tot de Europese Unie behoort naar België wil komen voor een kort verblijf van maximum 90 dagen moet je daarvoor in veel gevallen een visum aanvragen.In dat geval moet je het bewijs leveren van voldoende eigen bestaansmiddelen. Kan je dat niet, dan kan een persoon die wettelijk in België verblijft zich voor je garant stellen. Dat gebeurt door het ondertekenen van een verbintenis tot tenlasteneming.Deze persoon stelt zich garant voor het verblijf, de terugkeer en de eventuele medische kosten in België en verbindt zich voor een periode van 2 jaar vanaf het moment dat je het Schengengrondgebied betreedt

Voor wie

Een tenlasteneming kan worden aangegaan zowel voor de visumplichtige als de niet-visumplichtige vreemdelingen.

De garant is:

 • een Belg of een vreemdeling met een onbeperkt verblijfsrecht in België
 • ingeschreven in het rijksregister
 • kredietwaardig

Voorwaarden

Indien het visum moet worden aangevraagd in een andere ambassade dan de Belgische (omdat er geen Belgische ambassade is), moet de tenlasteneming eerst worden voorgelegd aan de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel. Zij gaan na of jouw inkomsten hoog genoeg zijn om garant te kunnen zijn. 

Wat moet ik doen?

Afspraak maken bij de dienst vreemdelingenzaken van de gemeente Pelt via 011 94 94 94 of via vreemdelingen@gemeentepelt.be

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

 • Eventueel de ingevulde bijlage 3bis of deze wordt tijdens de afspraak ingevuld.
 • Je identiteitskaart Belg of je verblijfskaart onbepaalde duur in België
 • Je telefoonnummer
 • Bewijs van voldoende bestaansmiddelen:
  • als bewijs van een regelmatig inkomen kan u loonstroken voorleggen of documenten opgesteld door een openbare overheid, waaruit de maandelijkse of jaarlijkse netto/bruto inkomsten blijken.  Bijvoorbeeld : loonfiches van de laatste 3 maanden, pensioenfiches, belastinguittreksel,...
  • hierbij wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling van de garant.
 • Kopie paspoort van de persoon die naar België wenst te komen
 • Het adres in het buitenland van de persoon die naar België wenst te komen
 • Je kan ons vooraf al een scan (PDF) van alle relevante documenten bezorgen via vreemdelingen@gemeentepelt.be zodat wij het dossier al kunnen voorbereiden.

tenlasteneming

;