Tenlasteneming

Een verbintenis tot tenlasteneming (of bijlage 3bis) is een formulier van verbintenis tot financiële tenlasteneming van een inwoner van een ander land die niet beschikt over voldoende eigen bestaansmiddelen en die naar België wil te komen met het oog op een verblijf van maximaal 90 dagen gedurende een periode van 180 dagen ('kort verblijf').

Wat moet ik doen?

De persoon die borg staat, komt naar het gemeentehuis met het ingevulde document 'Verbintenis tot tenlasteneming' (bijlage 3bis). Hiervoor moet je een afspraak maken.

Kostprijs

gratis

Wat meebrengen?

  • De ingevulde bijlage 3bis (Je kan een blanco formulier ophalen in het gemeentehuis Oude Markt of je kan het hieronder downloaden). Eventueel kan dit document ook ter plaatse tijdens de afspraak worden opgesteld.
  • Je identiteitskaart Belg of je verblijfssdocument niet-Belg
    je telefoon- of gsm-nummer, samen met een kopie van het geldig paspoort (blad met de foto) van de persoon/personen die wordt/worden uitgenodigd.
  • het adres in het buitenland van de persoon die wordt uitgenodigd
  • bewijzen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt om garant te staan: Het gaat hier om een regelmatig inkomen. In dit verband zal rekening gehouden worden met de samenstelling van het gezin van de garant. Als bewijs van voldoende middelen van bestaan dient de garant loonfiches voor te leggen of documenten opgesteld door een openbare overheid, waaruit de maandelijkse of jaarlijkse netto/bruto inkomsten blijken. Bijvoorbeeld: loonfiches van de laatste 3 maanden, pensioenfiches, belastinguittreksel van het voorafgaande jaar...
  • Je kan ons vooraf al een scan (PDF) van alle relevante documenten bezorgen via vreemdelingen@gemeentepelt.be zodat zij het dossier al kunnen voorbereiden.

bijlage 3bis