Tenlasteneming

Indien een niet-EER-burger (EER = Europese Economisch Ruimte, dit zijn de EU-landen + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), voor een kort verblijf van maximum 3 maanden in ons land wil  verblijven en terugkeer of doorreis te dekken.

Indien hij daarin niet slaagt, kan je als Belg of als buitenlandse burger die toegelaten is voor een verblijf voor onbepaalde duur in België, een verbintenenis tot tenlasteneming ('borgstelling') aangaan voor de niet-EER-burger.

 

Wat moet ik doen?

Afspraak maken bij de dienst vreemdelingenzaken van de gemeente Pelt via 011/949494 of via vreemdelingen@gemeentepelt.be

 

Kostprijs

gratis

Wat meebrengen?

 • Eventueel de ingevulde bijlage 3bis of deze wordt tijdens de afspraak ingevuld.
 • Je identiteitskaart Belg of je verblijfskaart onbepaalde duur in België
 • je telefoonnummer
 • bewijs van voldoende bestaansmiddelen:
  • als bewijs van een regelmatig inkomen kan u loonstroken voorleggen of documenten opgesteld door een openbare overheid, waaruit de maandelijkse of jaarlijkse netto/bruto inkomsten blijken.  Bijvoorbeeld : loonfiches van de laatste 3 maanden, pensioenfiches, belastinguittreksel,...
  • hierbij wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling van de garant.
 • kopie paspoort van de persoon die naar België wenst te komen
 • het adres in het buitenland van de persoon die naar België wenst te komen
 • je kan ons vooraf al een scan (PDF) van alle relevante documenten bezorgen via vreemdelingen@gemeentepelt.be zodat wij het dossier al kunnen voorbereiden.

bijlage 3bis