AMBITIE 1: sterke regionale centrumrol voor een ruime regio

Sterke centrumrol voor een ruime regio

Pelt wil zijn rol als sterke centrumgemeente en vestigingsplaats voor een ruim palet aan lokale en regionale voorzieningen, diensten en bedrijven verder uitbouwen tegen 2050.

De gemeente bereikt dit enerzijds door een kernversterkend beleid te voeren, waarbij de groei aan woningen, voorzieningen, diensten en bedrijven in de eerste plaats wordt opvangen binnen de kernen. Anderzijds zullen verschillende infrastructurele projecten de bereikbaarheid van de gemeente doorheen de jaren gevoelig verbeteren en brengt de gemeente op (prioritaire) strategische plekken mobiliteit, stedelijke functies en woningen bijeen. Zo realiseert Pelt een regionaal voorzieningenaanbod in de nabijheid van de woonbuurten en benut het ten volle zijn unieke ligging op het snijpunt van de Kempische As en de as tussen Eindhoven en Hasselt.

Ruimtelijke uitdagingen stoppen ook niet aan de grens met Nederland en de
buurgemeenten. Pelt zet daarom in op een grensoverschrijdende aanpak en
samenwerking met de buurgemeenten.

;