Geschiedenis van Pelt

De fusie van Neerpelt en Overpelt tot Pelt was er eentje die in de sterren geschreven stond. Eeuwen geleden werden Overpelt en Neerpelt al samen, aanvankelijk Pelta (van het middel-nederlands pael of poel) genoemd. Decennia lang werd aangenomen dat de oudst gekende naam van Overpelt en Neerpelt ‘Palethe’ was. Dit betekent moerasgrond. Die naam werd vermeld in 815. Recent historisch onderzoek wees uit dat er echter al in 771 gewag gemaakt werd van ons dorp in oude documenten. Op 1 mei 771 werd het vernoemd als ‘Palati’. Opgravingen en vondsten leren evenwel dat er al in de voorhistorische tijd nederzettingen stonden op Pelter grondgebied. De vondsten uit het Neolithicum behoren tot de belangrijkste van het land. Er werden ook voorwerpen uit de Romeinse Tijd aangetroffen.

De verdere geschiedenis is in een aantal thema's te vatten. Meer info vind je ook op de website van Heemkring Neerpelt of de Heemkundige Kring Sint-Huibrechts-Lille.

 

;