Verkiezingen

Op zondag 9 juni 2024 vinden er verkiezingen plaats voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement. Als je geregistreerd bent in een Belgische gemeente ben je verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen vanaf 18 jaar, tenzij je uitgesloten of geschorst bent van het kiesrecht.

Ook 16- en 17-jarigen moeten stemmen voor de Europese verkiezingen. Zij staan automatisch op de kiezerslijst. De stemming voor deze jongeren is verplicht.

Je moet op zondag 9 juni 2024 stemmen op de in je oproepingsbrief aangegeven locatie tussen 08.00 uur en 16.00 uur.

Peltenaren krijgen hun oproepingsbrief ook digitaal via Mijn Burgerprofiel.

Let op, hiervoor moet je wel aangemeld zijn op Mijn Burgerprofiel. Voor meer informatie over hoe je je moet aanmelden op Mijn Burgerprofiel zie De eerste keer aanmelden op Mijn Burgerprofiel | Vlaanderen.be

Je moet de oproepingsbrief niet meer op papier meebrengen naar je aangewezen stembureau. Je mag deze ook digitaal tonen. Tenzij je stemt voor iemand anders met een volmacht. Dan heb je de papieren oproepingsbrief wel nog nodig.

Op de oproepingsbrief staat de locatie waar je moet gaan stemmen, bij welk stembureau en op welk uur. Dit uur is een richtlijn, hier moet je je niet verplicht aan houden.

Breng de oproepingsbrief en een identiteitsdocument (paspoort, EID of rijbewijs) mee. Vind je de oproepingsbrief niet (meer)? Het gemeentehuis in Pelt (Oude Markt 2) is op de verkiezingsdag open van 8.00 tot 16.00 uur. Je kan daar een duplicaat van de brief krijgen.

In de gemeente Pelt wordt er elektronisch gestemd. Wil je meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat? Bekijk dan het filmpje op Elektronisch stemmen | Verkiezingen België 2024 - FOD Binnenlandse Zaken - Directie van de verkiezingen (fgov.be)

Het kantonhoofdbureau voor deze verkiezingen is gevestigd in het gemeentehuis van Pelt, Oude Markt 2 in 3900 Pelt. Voorzitter van het kantonhoofdbureau is Beatrijs Mevissen. 

Heb je bijkomende vragen of wil je je aanmelden als vrijwillige bijzitter, stuur dan een mailtje naar verkiezingen@gemeentepelt.be

;