Toegangskaart recyclagepark

Om toegang te krijgen tot het recyclagepark, moet je beschikken over een elektronische identiteitskaart of toegangskaart. Elk bezoek van een particulier wordt geregistreerd via de elektronische identiteitskaart of toegangskaart.

Voor wie

  • Ondernemingen (elke afzonderlijke activiteitskern of bedrijfsvestiging op het verwerkingsgebied van Limburg.net van enige natuurlijke persoon, rechtspersoon, feitelijke vereniging of inrichting, die als hoofd- en/of bijkomende activiteit een zelfstandig of vrij beroep uitoefent of een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent dan wel een gemeenschapstaak vervult)
  • Tweede verblijven
  • Toekomstige inwoners die aan het (ver)bouwen zijn in Pelt. De geldigheidsduur is beperkt tot aan de vermoedelijke inschrijvingsdatum in de gemeente.
  • Residenties
  • Verenigingen

Voorwaarden

Kmo's en verenigingen betalen vanaf de eerste kilogram, uitgezonderd de fracties die tot de groep recycleerbaar afval behoren. Een kmo mag geen bedrijfsafval – restproduct van fabricage – afleveren op het park. Het ticket dat u ontvangt bij het verlaten van het park, geldt als factuur.

Wat moet ik doen?

Je vraagt je toegangskaart via telefoon aan bij Limburg.net op het gratis nummer +32 800 90 720 of je vult het aanvraagformulier in.

Kostprijs

De toegangskaart kost € 15.

Op het recyclagepark heb je als kmo of vereniging geen recht op vrijstellingen. Je betaalt vanaf de eerste kilogram, uitgezonderd voor recycleerbaar afval.

Uitzonderingen

Erfgenamen van een overleden alleenstaande personen kunnen een overlijdenskaart aanvragen. De geldigheidsduur van deze toegangskaart is beperkt tot 31/12 van het lopende jaar.

Deze 'overlijdenskaart' is gekoppeld aan de directe inning, rekening gehouden met het overblijvende quotum van de overleden persoon.

Deze kaart wordt gratis ter beschikking gesteld.

;